TBD

8:15 – 9:00 Rejestracja uczestników
9:00 – 9:10 Otwarcie konferencji dr hab. inż. Janusz Zawiła – Niedźwiecki, prof. PW Dziekan Wydziału Zarządzania, Politechnika Warszawska
9:10 – 9:40 Wykład otwierający:
TBD
TBD
9:40 – 9:50 Dyskusja po wykładzie otwierającym
Blok tematyczny: Blockchain w praktyce. Regulacje, zastosowania, perspektywy
9:50 – 10:10 Wykład ekspercki:
Tomasz Kozar (Microsoft)
Blockchain na Azure – Od pomysłu do nowego modelu biznesowego – przykłady wykorzystania technologii w różnych gałęziach przemysłu
10:10 – 10:30 Wykład ekspercki:
Remigiusz Wojciechowski (PKO BP)
Trwały nośnik
10:30 – 10:50 Wykład ekspercki:
Mariusz Grześkiewicz i Krzysztof Skrok (Blockchain Poland)
Blockchain jako Don Kichot innowacji na przykładzie Blockchain Poland
10:50 – 11:20 Panel dyskusyjny: Blockchain – możliwości i ograniczenia Moderator:
Olga Sobolewska (WZ PW)
Uczestnicy:
Mariusz Grześkiewicz (Blockchain Poland)
Tomasz Kozar (Microsoft)
Artur Sierpiński (IBM)
Krzysztof Skrok (Blockchain Poland)
Remigiusz Wojciechowski (PKO BP)
11:20 – 11:50 Przerwa kawowa ☕
Blok tematyczny: Co po Facebooku? Przyszłość marketingu cyfrowego
11:50 – 12:10 Wykład ekspercki:
Marcin Kordowski (ekspert marketingu cyfrowego)
Efektywność marketingu cyfrowego – czy atrybucja konwersji do kanałów komunikacji jest najlepszym sposobem pomiaru?
12:10 – 12:30 Wykład ekspercki:
Damian Sałkowski (Senuto)
Inżynieria odwrócona i algorytmy samouczące się we
współczesnym SEO
12:30 – 12:50 Wykład ekspercki:
Krzysztof Moruń (Werso Media)
Wyzwania regulacyjne w marketingu cyfrowym
12:50 – 13:20 Panel dyskusyjny: „Techlash” a przyszłość marketingu cyfrowego Moderator:
Artur Gąsiorkiewicz (WZ PW)
Uczestnicy:
Marcin Kordowski (ekspert marketingu cyfrowego)
Krzysztof Moruń (Werso Media)
Damian Sałkowski (Senuto)
TBD
13:20 – 13:50 Przerwa kawowo – kanapkowa ☕
Blok tematyczny: „X-Tech” – czyli jak technologie zmieniają rynki finansowe?
13:50 – 14:10 Wykład ekspercki:
Karol Mazurek (Accenture)
Nowi gracze na polskim rynku technologii finansowych (na tle Europy i świata)
14:10 – 14:30 Wykład ekspercki:
Marcin Kotarba (WZ PW)
Ekosystem usług finansowych
14:30 – 14:50 Wykład ekspercki:
TBD
TBD
14:50 – 15:20 Panel dyskusyjny: Beyond „X-Tech” – rozwiązania i trendy Moderator:
Marcin Kotarba (WZ PW)
Uczestnicy:
Konrad Dudek Deutsche Bank
Sebastian Kołaciński Onwelo
15:20 – 15:30 Przerwa
Prezentacja prac naukowych (wybór tematów do 15 maja)
15:30 – 15:45 Prezentacja:
TBD
TBD
15:45 – 16:00 Prezentacja:
TBD
TBD
16:00 – 16:15 Prezentacja:
TBD
TBD
16:15 – 16:30 Prezentacja:
TBD
TBD
16:30 – 16:45 Prezentacja:
TBD
TBD
16:45 – 17:00 Zamknięcie konferencji TBD

 

Ostatnia aktualizacja: 2019.04.18
Skip to content