Komitet organizacyjny DEMIST’19

  • dr inż. Artur Gąsiorkiewicz – przewodniczący
  • dr inż. Olga Sobolewska
  • dr inż. Marcin Kotarba
  • dr inż. Michał Wiśniewski
  • mgr Agnieszka Kucharska
  • Anna Dmoch
  • Łukasz Pojezierski
Skip to content