Konferencja DEMIST’19 ma charakter niekomercyjny. Wszelkie opłaty związane są wyłącznie z pokryciem kosztów organizacji, promocji wydarzenia i jego efektów oraz ewentualnej publikacji (w zależności od wybranego wariantu).

Warianty opłat

Wariant 1 – tylko udział
opłata konferencyjna*
150 zł
opłata konferencyjna* ulgowa (członkowie: IT Leader Club Polska, NTIE, PTI, TNOiK)
90 zł

Wariant 2p – udział i publikacja w „Przeglądzie Organizacji” (pol.)
opłata konferencyjna*
150 zł
publikacja polskojęzyczna w „Przeglądzie Organizacji” (13 pkt)**
500 zł (cena specjalna tylko dla uczestników konferencji)***

Wariant 2a – udział i publikacja w „Przeglądzie Organizacji” (ang.)
opłata konferencyjna*
150 zł
publikacja anglojęzyczna w „Przeglądzie Organizacji” (13 pkt)**
600 zł (cena specjalna tylko dla uczestników konferencji, nie obejmuje tłumaczenia)***

Wariant 3a – udział i publikacja w „Foundations of Management” (ang.)
opłata konferencyjna*
150 zł
publikacja anglojęzyczna w „Foundations of Management” (10 pkt)
615 zł (w tym 23% VAT) (cena specjalna tylko dla uczestników konferencji, nie obejmuje tłumaczenia)Uwagi

*) opłatę konferencyjną (za udział w konferencji) należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie 15 maja 2019 r., na konto:
Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
Bank Pekao S.A. 10 1240 2092 9522 1170 0100 0000
tytułem: Konferencja DEMIST 2019 Nazwisko Imię

**) opłatę za publikację w „Przeglądzie Organizacji” należy wnieść po zakwalifikowaniu artykułu do druku, na konto:
TNOiK Redakcja „Przegląd Organizacji”
Bank Millennium SA, IV O/Warszawa 85 1160 2202 0000 0000 5515 9488
tytułem: „Opracowanie redakcyjne artykułu do publikacji – Nazwisko Imię DEMIST 19”

***) objętość tekstu do 13 stron

****) opłatę za publikację w „Foundations of Management” należy wnieść po przyjęciu artykułu do procedowania, na konto:
Politechnika Warszawska
Bank Pekao S.A. 81 1240 1053 1111 0000 0500 5664
tytułem: „Publikacja artykułu w FoM – Nazwisko Imię DEMIST 19”

Liczba miejsc w każdym wariancie jest ograniczona.

Opłata konferencyjna w każdym przypadku obejmuje:

  • udział w obradach
  • catering
  • materiały informacyjne i promocyjne
Skip to content