Terminy konferencyjne:

  • do 22 maja – termin zgłoszeń i wpłat
  • do 23 maja – termin nadsyłania prezentacji konferencyjnych (po zaakceptowaniu wystąpienia)
  • 30 maja – obrady konferencyjne
  • do 30 września – termin nadsyłania artykułów
  • do I kw. 2020 r. (włącznie) – publikacja artykułów
Skip to content